18+ | Spela ansvarsfullt | Regler & villkor gäller | Endast nya kunder | Kommersiellt innehåll

Integritetspolicy

Denna integritetspolicy beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter som kan komma att samlas in genom att du besöka denna webbplats. Det gäller inte databehandling som sker på andra webbplatser. Ägaren till webbplatsen (‘vi’, ‘oss’, ‘vår’) är:

Policy info

Denna integritetspolicy är utformad för att informera kunder och besökare på denna webbplats (‘du’) om hur deras personliga data samlas in, används, lagras eller på annat sätt behandlas när de surfar på denna webbplats.

Denna sekretesspolicy trädde i kraft den 1 januari 2024.

Ändringar av integritetspolicy

Vi kan komma att uppdatera denna policy då och då om vi finner det nödvändigt, så vi föreslår att du granskar den regelbundet.

Det kan finnas två typer av ändringar som kan ske: väsentliga och / eller mindre.

Väsentliga ändringar kan ske om vi ändrar hur vi behandlar dina personuppgifter och personlig data. Dessa ändringar kan påverka dina rättigheter och skyldigheter angående behandlingen av dina personliga uppgifter (t.ex. om vi tillämpar nya tjänster på vår webbplats som väsentligt påverkar hur vi behandlar dina uppgifter)

Mindre ändringar har ingen inverkan på dina rättigheter och skyldigheter när det gäller behandlingen av dina personuppgifter (t.ex. språkliga korrigeringar eller förbättringar, nya teckensnitt eller stilar)

Vi kommer att informera dig om väsentliga förändringar i förväg så att du har tillräckligt med tid att förstå och överväga om du godtar dessa ändringar innan de träder i kraft.

Personlig information

Vid ditt besök på vår webbplats är det möjligt att vi behandlar dina personuppgifter.

Detta kan inkludera elektronisk identifieringsinformation, såsom din IP-adress, operativsystem på din enhet, unika enhetsidentifierare och mobilnätinformation, enhetens plats, webbläsartyp som användes för att besöka vår webbplats samt datum och tid för åtkomst till vår webbplats.

Ytterligare behandling av uppgifter kan inkludera information om dina vanor, såsom dina interaktioner med våra partners webbplatser. Detta kan omfatta besök på våra partners webbplatser, registrering på någon av våra partners webbplatser eller deltagande i spelaktiviteter efter att ha besökt någon av våra partners webbplatser. Denna typ av information behandlas på en aggregerad nivå och kan inte kopplas till din identitet.

Slutligen kan även din e-postadress och namn behandlas om du använder kontaktformuläret på vår webbplats. Vi behandlar dessa uppgifter för att möjliggöra och svara på din förfrågan via kontaktformuläret.

Hantering av Cookies och Liknande Teknologier

Vi använder kakor/cookies och liknande teknologier för att behandla ovan nämnda data. Denna praxis gör det möjligt för oss att förbättra webbplatsens funktionalitet samt tillhandahålla innehåll från tredje parter. För detaljerad information om vilka cookies vi använder och hur de används på vår webbplats, vänligen läs vår Cookie Policy.

Rättslig grund och syften för databehandling

Din samtycke utgör den rättsliga grunden för att behandla dina data om du använder kontaktformuläret på webbplatsen.

Vi har ett legitimt intresse av att behandla dina personuppgifter för att förbättra effektiviteten hos våra produkter och vår tjänst i allmänhet. Informationen som genereras under ditt besök på vår webbplats används för att förbättra din övergripande användarupplevelse, utveckla och förbättra webbplatsens innehåll, säkra och underhålla webbplatsens funktionalitet samt förebygga potentiella hot.

För att analysera besöksstatistik och förstå varifrån våra besökare kommer, använder vi information om din IP-adress. Detta hjälper oss att anpassa innehållet på webbplatsen efter ditt språk och ge dig en relevant upplevelse.

För statistiska ändamål behandlar vi också data om dina aktiviteter på våra partners webbplatser, vilket är väsentligt för att beräkna våra intäkter. Denna information grupperas tillsammans med liknande data för att skapa statistik om användningen av vår tjänst.

Den registrerade och den registeransvarige

Behandling av personuppgifter som kan uppstå på denna webbplats handlar om dig och dina personuppgifter. Därför befinner du dig som registrerad i enlighet med EU: s lagstiftning om dataskydd, nämligen General Data Protection Regulation (“GDPR”). Som registrerad har du rätt att utöva rättigheter som garanteras av GDPR, vilket förklaras i avsnittet nedan.

Vi betraktas som registeransvariga enligt definitionen under GDPR. Att vara registeransvarig skapar en skyldighet att skydda dina data med största försiktighet och i enlighet med relevanta lagar om dataskydd.

Dina rättigheter enligt GDPR

  • Att dra tillbaka tidigare givet samtycke till databehandling
  • Att få åtkomst till dina personuppgifter som vi har eller behandlar
  • Att begära korrigering av personuppgifter som är felaktiga eller föråldrade
  • Att begära radering av dina personuppgifter som vi lagrar
  • Att invända mot vår användning och behandling av dina personuppgifter
  • Att begära begränsning av vår användning och behandling av dina personuppgifter
  • Att kräva överföring av dina personuppgifter
  • Att lämna in ett klagomål till relevant dataskyddsmyndighet om du tror att dina rättigheter kränkts kontakta oss här.

Du kan också kontakta danska dataskyddsbyrån: Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 Köpenhamn K.

Dataskydd

Att hålla dina data och personliga uppgifter uppdaterade och säkra är vår högsta prioritet när det gäller dataskydd. Vi har åtagit oss att använda lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att se till att dina personuppgifter är säkra och väl skyddade mot oavsiktlig förlust, stöld, obehörig åtkomst eller användning, överträdelser eller annan potentiell olaglig aktivitet.

En annan metod som vi använder för att skydda dina data är åtkomstkontroll. Endast auktoriserad och utbildad personal har tillgång till dina personuppgifter som vi lagrar, vilket är nödvändigt för utförandet av sitt jobb.

Tredjepartsmottagare

Det är möjligt att dina data kan komma att delas med enheter som hjälper oss att förbättra och utveckla våra produkter och tjänster (till exempel marknadsföring, reklam, analys, utveckling, säkerhet). Därför kan det vara nödvändigt att de behandlar dina personuppgifter för att utföra uppgifterna för vår räkning.

Eftersom det definieras under GDPR ska dessa tredje parter betraktas som registeransvariga. Databehandlare deltar i behandlingsaktiviteterna på grundval av relevanta dataskyddsavtal som skapas för att se till att dina personuppgifter är trygga och säkra.

Det är också möjligt att vi kan komma att dela dina personuppgifter med offentliga myndigheter och brottsbekämpande organ om vi är skyldiga eller juridiskt skyldiga att göra det.

Dina uppgifter utanför europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)

När och om dina personuppgifter överförs utanför EES kommer vi att se till att alla lämpliga åtgärder vidtas för att tillhandahålla ett tillräckligt dataskydd eftersom tillämplig lag om dataskydd definierar den.

Dina personuppgifter kan överföras till en:

  • Mottagare baserat i ett land som anses ha tillräckligt med dataskydd, enligt Europeiska kommissionen. Här finns en lista över länder med ett tillräckligt dataskyddMottagare baserat i ett land som inte ger tillräckligt med dataskydd, enligt Europeiska kommissionen. I denna situation kommer vi att ingå ett dataskyddsavtal med mottagaren, som kommer att innehålla standardavtalsklausuler utfärdade av Europeiska kommissionen. Detta skulle förpliktiga mottagaren att tillhandahålla en säkerhetsnivå och dataskydd som motsvarar den som krävs av GDPR