18+ | Spela ansvarsfullt | Regler & villkor gäller | Endast nya kunder | Kommersiellt innehåll

Integritetspolicy

Denna integritetspolicy beskriver hur vi behandlar dina personuppgifter som kan komma att samlas in genom att du besöka denna webbplats. Det gäller inte databehandling som sker på andra webbplatser.
Ägaren till webbplatsen (“vi”, “oss”, “vår”) är:

Policy info

Denna integritetspolicy är utformad för att informera kunder och besökare på denna webbplats (”du”) om hur deras personliga data samlas in, används, lagras eller på annat sätt behandlas när de surfar på denna webbplats.

Denna sekretesspolicy trädde i kraft den 25 maj 2018.

Den lagliga grunden för behandling av dina personuppgifter

Hanteringen av dina personuppgifter tjänar det legitima intresset av att förbättra våra produkter och tjänster i syftet att:

 • Mäta och förbättra effektiviteten av marknadsföringskampanjer som är implementerade på vår webbplats
 • Förbättra din generella användarupplevelse
 • Utveckla innehåll på vår webbplats
 • Säkerställa och upprätthålla webbplatsfunktionalitet
 • Förhindra samtliga potentiella hot
 • Uträkning av våra intäckter
 • Webbplatsanalyser och statistik

Dina dataskyddsrättigheter enligt Dataskyddsförordningen (GDPR).

 • Åtkomst, uppdatera eller radera den information vi har om dig: Du kan närhelst begära åtkomst, uppdatering eller radering av dina personuppgifter som vi erhåller.
 • Rätten att invända: Du erhåller rätten att invända behandlingen av dina personuppgifter som vi utgör.
 • Rätten till begränsning: Du erhåller rätten att begära att vi begränsar behandlingen av dina personuppgifter.
 • Rätten till dataportabilitet: Du erhåller rätten att förses med en kopia av informationen vi har om dig i ett strukturerat, maskinläsbart och allmän använt format.
 • Rätten att dra tillbaka samtycke: Du erhåller också rätten att dra tillbaka ditt samtycke närhelst där vi förlitar dig på ditt samtycke för att behandla dina personuppgifter.
 • Rätten att lämna in ett klagomål: Skicka in ett klagomål med din lokala eller Danska dataskyddsmyndighet om du känner att de rättigheter som listas ovan kränkts. Danska Dataskyddsbyrån: Datatilsynet, Borgergade 28, 5, DK-1300 Copenhagen K;

Om du någon gång har några frågor angående behandlingen av dina personuppgifter på denna webbplats, eller om du vill skicka oss en förfrågan gällande dina rättigheter, vänligen maila oss på

Dataskydd

Att hålla dina data och personliga uppgifter uppdaterade och säkra är vår högsta prioritet när det gäller dataskydd. Vi har åtagit oss att använda lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att se till att dina personuppgifter är säkra och väl skyddade mot oavsiktlig förlust, stöld, obehörig åtkomst eller användning, överträdelser eller annan potentiell olaglig aktivitet.

En annan metod som vi använder för att skydda dina data är åtkomstkontroll. Endast auktoriserad och utbildad personal har tillgång till dina personuppgifter som vi lagrar, vilket är nödvändigt för utförandet av sitt jobb.

Tredjepartsmottagare som vi delar dina data med

Vi kan behöva att dela dina personuppgifter med tredje part. Dessa enheter hjälper oss att regelbundet tillhandahålla och vidareutveckla våra tjänster (exempelvis analys, underhåll, marknadsföring, utveckling, förbättring av funktionalitet). I enlighet med definitionen i GDPR ska dessa tredje parter betraktas som databehandlare. Dataprocessorer är involverade i behandlingen av dina personuppgifter på grundval av relevanta dataskyddsavtal, som skapas för att se till att dina personuppgifter är säkra och säkra. Dina personuppgifter kan delas med offentliga myndigheter och brottsbekämpande myndigheter där det är nödvändigt och där vi enligt lag är skyldiga eller tillåtna att göra det.

Överföra dina personuppgifter utanför Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES)

Som det nämndes i tidigare sektion, om vi överför dina personuppgifter utanför EEA kommer vi försäkra att tillräckligt med dataskydd finns på plats, enligt definitionen i tillämpliga lagar om dataskydd.

Länder och mottagare som dina personuppgifter kan överföras till är:

 • En USA-baserad mottagare: vi överför din data på det sätt som fastställs av EU-USA Privacy Shield-mekanismen. Privacy Shield är ett ramverk som försäkrar att personuppgifter är skyddade till den nivå som godkänts av EU. Mer om Privacy Shield-mekanismen kan du hittar du här.
 • En stat som anses ha en tillräcklig nivå av dataskydd som har godkänts av den Europeiska Kommissionen. Du kan hitta mer om stater med tillräcklig nivå av skydd här.
 • En mottagare i ett land som inte har en tillräcklig nivå av dataskydd enligt den Europeiska Kommissionen. I detta fall, kommer vi att använda kontrakt som kräver att mottagaren skyddar dina personuppgifter i samma standard som det vore enligt EEA och implementera nödvändiga skyddsåtgärder som krävs av GDPR, angående behandlingen av dina personuppgifter.

Ändring av integritetspolicy

Det är möjligt att denna integritetspolicy kan modifieras eller uppdateras i framtiden.

Uppdateringen kan innehålla grundläggande eller mindre ändringar. Grundläggande ändringar kan påverka dina rättigheter och skyldigheter gällande behandlingen av dina personuppgifter (t.ex. Om vi utvecklar ett nytt syfte att bearbeta och installera en ny tjänst på vår webbplats). Å andra sidan, mindre ändringar kan inträffa när vi måste göra grammatiska korrigeringar eller språkliga ändringar, dessa kommer dock inte att ha någon påverkan på dina rättigheter och skyldigheter gällande behandling av dina personuppgifter.

Om väsentliga ändringar inträffar, kommer du att bli ordentligt meddelad i förväg, så att du har tid att granska ändringarna innan uppdateringarna verkställs.

Läs också vår cookie policy.

3 articles