18+ | Spela ansvarsfullt | Regler & villkor gäller | Endast nya kunder | Kommersiellt innehåll

Lagändring på gång för svensk spellag?

Sveriges spellagstiftning kan komma att förändras då Sverige fått en varning från EGBA (European Gambling and Betting Association) att de lagar som finns idag inte följer EU-rätten. Därför måste en förändring i vår lagstiftning ske. Hur det sett ut tidigare och vad som gäller idag kan du läsa mer om här. Maarten Haijer, generalsekreterare på EGBA, menar att om Sverige ställer sig fortsatt passiv i denna fråga, och inte ser över spellagarna, så kommer det att leda till EU-domstolen.

Svenska Spel mot väggen

Det är Svenska Spel som är i hetluften i denna kontrovers. Svenska Spel har sedan starten 1997 haft monopol på den svenska spelmarknaden, både online och offline. Denna typ av monopol strider faktiskt mot de EU-lagar som finns gällande fri rörlighet av tjänster inom EU. Svenska staten har försvarat monopolet med att det är av social hänsyn och ger intäkter som går tillbaka till samhället i form av satsningar på idrott och forskning bland annat. För Eu är dock inte detta tillräckliga argument, då det anser att spelmonopolet inte tillämpas systematiskt och konsekvent när det gäller onlinespel.

Idag finns inget spelbolag utöver Svenska spel som erbjuder onlinespel lagligt med licens i Sverige, däremot finns det inga hinder för svenska spelare att spela hos spelbolag med licens i andra länder. Det är lagligt att spela online och utbudet av onlinespel för svenska spelare är stort.

Betssons kamp

Betsson Shop

Betsson är ett spelbolag som positionerar sig för att få spellicens i Sverige och ett exempel på hur svårt det kan vara. Betsson är ett av många bolag som har sin licens på Malta, men riktar sig till Sverige och många andra länder där det råder spelmonopol. I Sverige har Betsson tidigare drivit en shop, ett internetcafé där man kan spela online. Syftet var att skapa en mötesplats för spelintresserade och visa på vilka valmöjligheter som finns på spelmarknaden utöver Svenska Spel. Från 2008-2013 fanns shopen på Götgatan i Stockholm, men det var inte utan motstånd från den svenska staten. Lotteriinspektion satte olika förbud som försvårade för shopens existens. Det blev en kamp för att få driva shopen, och när frågan om den svenska spelmarknaden till slut restes inom EU, så beslöt Betsson att målet var uppnått och shopen kunde stänga. En diskussion om ändrade spellag har rests, och kanske har Betssons enträgna kamp för en friare spelmarknad ett finger med i spelet.

Vad säger EU-lagen?

Detta är egentligen inget nytt, redan 2006 kom det upp på tapeten att det svenska monopolet inte går hand i hand med EU:s regler. Sedan slutet av 2013 har dock trycket på den svenska staten ökat att agera i denna fråga. lagen säger att varor, tjänster, kapital och personer har fri rörlighet inom EU. Detta innebär att medborgare och företag i ett EU-land fritt ska kunna köpa, ta emot, erbjuda och utföra tjänster i andra EU-länder. Det kan till exempel röra sig om sjukvård, tv-sändingar eller finansiella tjänster.

Länder som är med i EU har möjligheten att begränsa den fria rörligheten i viss mån om landet anser att det stör allmän ordning, säkerhet eller hälsa, och det är här den det svenska spelmonopolet har kunna ha som argument för att reglera spelmarknaden för att undvika och kontrollera spelmissbruk. En begränsing av detta slag får dock inte missgynna andra länders företag i förhållande till sina egna. Spelmonopolet gör det ju olagligt för spelbolag att bedriva verksamhet inom Sveriges gränser och möjligheten att annonsera i svensk media är också begränsad, vilket gör att reklam för spelbolag med licens i ett annat land endast kan marknadsföra sig genom kanaler som också har säte någon annanstans, som exempelvis tv-sändningar.

Debatten har därför också involverat svensk media, som rapporterat en hel del om att Sverige strider mot lagen genom sitt spelmonopol. Svenska Spels ordförande Anitra Steen svarade dock att svensk media har en bakomliggande agenda och vill ha möjlighet till större annonsintäkter från spelbolag.

Det lagförslag som är på gång, med så kallad selektiv tillståndsgivning till vissa operatörer är ett steg i rätt riktning. Sverige har öppnat upp för en annan typ av spelmarknad, frågan är bara om det är snabbt nog för EU. I mitten på mars 2014 begärde Sverige ytterligare mer tid för att se över lagtstiftningen för spel så att den är i enlighet med EU:s regler, trots att det var 7 år sedan det togs upp för första gången.